Handkirurg

Hans-Eric Rosberg

Hans-Eric är specialist i handkirurgi. Disputerade 2004 på en avhandling om handskador. Han har tidigare arbetat i London (1997-98). Hans-Eric har ett specialintresse för barn med handmissbildningar och mikrokirurgi. Medlem i Sveriges Läkarförbund och Svensk Handkirurgisk förening.

Jobbar på klinik: