Ortoped

Jan Hjelm

Jan är specialiserad på skador och sjukdomstillstånd i armbåge, handled och hand.

Jan delar sin tid mellan HandCenter och en tjänst som överläkare på Hallands Sjukhus Varberg inom sektionen för övre extremitetskirurgi, med specialintresse för skador i handled, hand och armbåge.

Jan opererar såväl öppet som artroskopiskt (titthålskirurgi. Han är medlem i Svenska läkarförbundet och Svensk ortopedisk förening. Jan började arbeta på HandCenter 2021.

Jobbar på klinik: