GipsteknikerUndersköterska

Magdolna Roxenberger

Utbildad undersköterska 1982 och gipstekniker 2008. Tidigare arbetat på SUS Malmö, neurologen, akutens mottagningsavdelning, ortopedmottagning och senaste arbetsplatsen handkirurgens mottagning. Arbetar sedan februari 2023 på HandCenter/FotCenter som undersköterska/gipstekniker både på operation och mottagning.

Jobbar på klinik: