Ortoped

Mattias Unander

Mattias är specialiserad på skador och sjukdomstillstånd i handled, hand och armbåge.
Mattias opererar såväl öppet som artroskopiskt (titthålskirurgi). Han började arbeta på HandCenter 2018 och var dessförinnan överläkare på Hallands Sjukhus, Varberg inom sektionen för övre extremitetskirurgi med specialintresse för skador i handled, hand och armbåge. Medlem i Svenska Läkarsällskapet och IWAS (International Wrist Arthroscopy Society).

Jobbar på klinik: