Handkirurg

Nenad Zeba

Specialist i ortopedi och handkirurgi. Behandlar tillstånd i armbåge, underarm, handled och hand med specialinriktning på komplexa handledsbesvär/skador. Utför både öppna operationer och titthålsoperationer inklusive avancerade rekonstruktioner av ledband i handleden. Är överläkare deltid på handledsteamet Handkirurgiska kliniken Mölndals sjukhus – Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Behandlar där patienter, utbildar handkirurger och bedriver forskning gällande handledsrelaterade problem.