Handkirurg

Ola Collin

Docent. Överläkare i Handkirurgi. Grundare av HandCenter 2008.

Jobbar på klinik: