OperationskoordinatorUndersköterska

Pernilla Schneidler

Pernilla Schneidler är undersköterska och har arbetat i fem år på handkirurgen på Sabbatsberg sjukhus. Innan det så har hon även arbetat inom medicin, ortopedi och hemsjukvård. Pernilla arbetar som undersköterska och operationskoordinator på HandCenter och började 2012.

Jobbar på klinik: