Vi är glada att vi fått utökad kompetens inom handterapin med vår kollega handterapeut Forouzan Dehghani på HandCenter Göteborg. Vid nybesök (tennis eller golfarmbåge) behövs först träning hos handterapeut innan beslut tas kring att fortsätta med akupunkturbehandling. Behandlingen omfattar 10 tillfällen med start 2 ggr/v. Uppföljning efter 5-6 tillfällen. Vid utebliven smärtlindring efter 5 tillfällen avslutas behandlingsperioden. Om smärtlindring har uppnåtts ska behandlingsperioden på 10 tillfällen fullföljas. Där effekt uppnås kan patienten bli symtomfri upp till ett år.

Atleva och FotCenter är med och presenterar sina verksamheter den 4 oktober.

Vi är glada över att få vara en del av GoCo Health Innovation City där vi flyttat in i GoCo Clinic, en 8000 kvadratmeter stor byggnad utformad för specialistvård, operation, diagnostik, forskning och service inom hälsa. Atleva Specialistvård (inkl. FotCenter Göteborg, HandCenter Göteborg samt Smärthjälpen Göteborg), Evidia röntgen, Clinical Trial Consultants, SynLab och RibocurePharmaceuticals är några av hyresgästerna i huset.

Vägbeskrivning: Ange adress Gemenskapens gata 5. Byggnaden nås via Pepparredsleden-Taljegårdsgatan-Kråketorpsgatan-Gemenskapens gata. På byggnaden står det Atleva. Vi finns på våning 2.

P-hus finns.

Buss 758 – hållplats GoCo.

Varmt välkommen!

Från 8/5 hittar du HandCenters rehab på vån. 2, ingång Drottninggatan 99, på skylten i entrén står det Atleva HandCenter Rehab. Välkommen!