I vårt nya avtal med Region Västra Götaland (Avtalsnummer: RS 2017-05847) kan vi ta emot remisser från regionens sjukhus. Du som patient måste vara uppsatt på planeringslista hos en sjukvårdsförvaltning inom Västra Götaland eller  annat landsting då avtalet är ett riksavtal. På grund av begränsad framkomlighet på telefon ber vi dig att invänta besked från oss i de fall din remiss har skickats till oss från din vårdgivare/ sjukhus.

 

http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Medicinens-ABC/2018/02/Distal-radiusfraktur-hos-vuxna/

 

HandCenter Göteborg: Under jul och nyårshelgen har vi stängt röda dagar, övriga dagar är vår mottagning öppen.

HandCenter Linköping: Under jul och nyårshelgen har vi stängt röda dagar, samt den 28/12 övriga dagar är vår mottagning öppen.

HandCenter Stockholm: Under jul och nyårshelgen har vi stängt röda dagar, övriga dagar är vår mottagning öppen.

HandCenter Öresund: Under jul och nyårshelgen har vi stängt röda dagar, övriga dagar är vår mottagning öppen.

 

Varje år insjuknar tusentals barn och ungdomar i svåra sjukdomar. Min Stora Dag hjälper många av dessa barn och ungdomar för att förverkliga sina drömmar. Vi på HandCenter vill givetvis vara med och bidra så att så många barn som möjligt uppfylla sina önskedrömmar!