Står du i vårdkö för besvär med hand/handled/armbåge? Då kan vi hjälpa dig. Läs mer här.

Smärta är en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada, eller hotande vävnadsskada. Smärtan är alltid subjektiv och kan uppträda i frånvaro av vävnadsskada. ( Ref: International Association for the Study of Pain, Subcommittee of Taxonomy. Pain Terms: A Current List With Definitions and Notes on Usage. Part II. 1979;Pain 6:249-52)

Orsak

Akut smärta är oftast ett symtom som brukar avta efter att skadan/sjukdomen läkt. Kronisk/långvarig smärta, som pågått längre än tre månader är inte en i tid förlängd akut smärta. Kronisk smärta är ett eget komplext problem. Den är en av de vanligaste anledningarna till långvarig sjukskrivning och som kan leda till uttalat lidande, samt mycket höga kostnader för samhället/försäkringsbolaget.

 En tidig smärtanalys och fastställande av rätt smärtdiagnos är nyckeln till en framgångsrik smärtbehandling. Detta för att undvika och förebygga att man hamnar i ett kronisk smärttillstånd, där behandlingsalternativen är färre och mer komplexa och -resultaten sämre.

Vid behov av smärtbehandling remitteras du till vår systerklinik Smärthjälpen. På smärthjälpen finns ett multidisciplinärt smärtteam.

Hur fungerar kortison?

Kortison bildas i kroppen men kan också tillverkas som läkemedel. Det är effektivt mot bland annat inflammation, ledsvullnad och smärttillstånd.
Vid injektion i en led, sentunnel eller ett senfäste sprids kortisonen inte nämnvärt ut i kroppen och ger därför sällan biverkningar utanför injektionsområdet.

Vad händer vid en lokal kortisoninjektion?

Injektionen kan leda till en övergående ökad smärta, som ger med sig inom några dygn. Kortisonets effekt är minskad värk, svullnad samt stelhet. Detta kan komma snabbt, men full effekt kan dröja upp till 3- 4 veckor.

Om effekten är otillräcklig eller besvären kommer tillbaka kan en ny injektion ges.

På injektionsstället kan det ske en färgförändring i huden eller en liten fördjupning kan uppstå. Detta inträffar oftast efter upprepade injektioner på samma ställe.  Orsaken till detta är sk fettvävsatrofi vilket innebär att en del av underhudsfettet tillbakabildas lokalt kring området för kortisoninjektionen.

Vad skall man tänka på efter en lokal kortisoninjektion?

Vanligtvis finns det inga begränsningar för normal aktivitet efter injektionen.

Kontakta din läkare om injektionen leder till feber, stark rodnad eller om du har några andra frågor.