Fingerledsartros

Fingerledsartros

 

Vanliga symptom

Värk i fingrarnas ytter- och mellanleder, stelhet och svullnad runt lederna. Formförändring i form av knölar och breddökning av en drabbad led är vanligt.

Graden av besvär varierar mycket och det är inte ovanligt att man har uttalade artrosförändringar, men inga eller små besvär och tvärtom.

Orsak

Brosket, som bekläder ledytorna, är normalt mycket glatt och ca 0.5-1 mm tjockt och fungerar som glidyta och stötdämpare. Artros innebär att brosket luckras upp och gradvis nöts ner och minskar i tjocklek. I fingrarnas ytterleder kallas detta för Heberdenartros och i mellanlederna för Bouchardartros. Faktorer som ökar risken för att få artros kan vara ärftlighet, tidigare skada på ben eller ledband, hög ålder, inflammatorisk ledsjukdom och medfödd eller förvärvad felställning i leden.

 

Behandling

Besvären kan lindras av inflammationsdämpande preparat, till exempel ibuprofen och diklofenak. Man kan också ha hjälp av speciell fingerträning och en tillfällig stödskena (ortos), som avlastar den smärtande leden. En kortisoninjektion i leden kan ha god och ganska långvarig effekt, särskilt om leden är varm och svullen, d.v.s. inflammerad.

Om ovanstående åtgärder inte har tillräcklig effekt och artrosen blir alltför besvärande p.g.a. värk eller felställning kan en operation bli aktuell. Den vanligaste operationen i fingrarnas småleder är att leden stabiliseras med en steloperation (artrodes). Detta innebär att man låter benen på bägge sidorna om leden växa ihop. Operationen görs i lokalbedövning eller narkos och de dåliga glidytorna tas bort och benen stabiliseras med stift eller skruv, oftast av metall. Det tar 6-8 veckor innan benen är stadigt hopläkta och under denna tid har man oftast gips eller en ortos som skydd över leden.

I enstaka fall, där mellan- eller knogleden är drabbad, kan en konstgjord led (protes) opereras in med målsättning att bibehålla viss rörlighet i leden.

Sjukskrivningstiden beror på vilka arbetsuppgifter man har och vilken behandling som genomförts.

Förväntningarna är att värken i den behandlade leden har försvunnit. Det är vanligt med viss svullnad och ömhet i flera månader efter operationen. Ibland ger materialet man satt ihop benen med en lokal irritation och måste avlägsnas med ett mindre ingrepp.