Frakturer

Frakturer

 

Frakturer i armbågen är inte helt ovanliga och uppkommer oftast efter fall med utsträckt arm/ hand eller fall direkt mot armbågen. Är det bara en ”spricka” kan fraktur mot strålbenets huvud
(caput radi) behandlas utan operation med de flesta frakturer i armbåge kräver oftast kirurgi för att återställa ledytornas anatomi, samt möjliggöra tidig rörelseträning. Åtgärdas ej frakturer i armbågen  föreligger stor risk till att utveckla stelhet och nedsatt funktion med värk och smärta som följd.

Barnfrakturer skiljer sig ganska mycket ifrån den vuxne individen, så även behandlingen.