Ganglion

Ganglion

 

Vanliga symptom

Ganglion sitter oftast på handryggen men förekommer också på handflatesidan och på fingrarna. Ett ganglion kan orsaka smärta och försvåra rörligheten i handen, men oftast är det inte smärtsamt utan endast kosmetiskt besvärande.

Orsak

Ganglion är en vätskefylld svullnadsom utgår från en led eller senskida (sentunnel) i handen. Det är godartat och kan försvinna spontant. Orsaken är oftast okänd men kan ibland bero på en broskförändring (artros) i en ledsom kan vara en följd av en skada men oftast är åldersbetingad.

Behandling

Om ganglionet ger upphov till besvär eller orsakar oro kan det opereras bort. Operation görs i lokalbedövning eller narkos. Huden öppnas över den synliga svullnaden och gangliet avlägsnas.

Sitter ganglion på handryggen eller insidan av handleden får du ett mjukt förband, men ibland kan en gipsskena behövas för att hålla handleden stilla första tiden efter operationen. Fingrarna är fria och rörliga utanför förbandet.

Sitter ganglion på fingrarna får du endast ett mjukt förband.

Förband och stygn avlägsnas ca 2 veckor efter operationen. Eventuellt får man då träffa en handterapeut för att få träningsråd. Efter detta behövs oftast inget förband, men ibland kan en stödskena (ortos) avlasta handleden under rehabiliteringen.

Sjukskrivningstiden beror på vilka arbetsuppgifter man har och vilken behandling som genomförts.

Förväntan efter operationen är att ganglionet är borta men det kan kvarstå en svullnad och förtjockning kring det opererade området. Det kan ta flera månader innan detta försvinner.

Risken att ett ganglion återkommer efter en operation är cirka 15 procent.