Karpaltunnelsyndrom

Karpaltunnelsyndrom

 

Vanliga symptom

Domningar, stickningar och ibland värk i tumme och fingrar. Besvären kommer ofta nattetid eller tidigt på morgonenDå kan man vakna och behöva skaka igång handen. Symptomen kan även uppstå när man t.ex. talar i telefon, cyklar och kör bil. Om besvären tilltar kan man även få nedsatt känsel i tumme, pek-, lång- och ringfinger samt svaghet i tummens muskler. Man blir fumlig och tappar saker. Ibland upplevs även obehagskänsla och värk kring tummen, som kan stråla både ut mot handflatan och upp i armen.

Orsak

Karpaltunneln är en ca 4 cm lång kanal på handflatesidan i övergången mellan handleden och handen. I denna tunnel löper fingrarnas böjsenor och en nerv, medianusnerven. Besvären beror på ett ökat tryck i tunneln, som gör att nerven blir klämd. Tryckökningen kan ha många olika orsaker, men oftast förblir den okänd.

Behandling

Oftast självläkande men sjukgymnastik har bäst dokumenterad effekt. Ergonomisk genomgång. Ortoser/stödskenor kan avlasta. Kortisoninjektion har oftast bara kortvarig effekt, mellan 2-8v. Det finns inget vetenskapligt stöd för ultraljud-chockvågsbehandling men kan hjälpa i enskilda fall.

Trombocyt injektion PRP(platelet rich plasma)ACP® är en ny behandling. Det finns många studier som har visat på att det är säkert och utan några biverkningar, negativa effekter.

Däremot finns det ej långtidsuppföljning som över tid visar på hur effektiv denna behandling är.

Kirurgi kan bli aktuellt vid mycket långdragna besvär där annan behandling ej gett effekt.