Står du i vårdkö för besvär med hand/handled/armbåge? Då kan vi hjälpa dig. Läs mer här.

Nervsjukdomar

Nervsjukdomar

Nervpåverkan vid och omkring armbågen ger ofta symtom i handen, fingrarna i form av domningar, ilande smärta, känsla av att handen, fingrarna sover samt nedsatt muskelkraft, greppstyrka. Tre stora nerver passerar armbågen (Ulnaris, Medianus samt Radialis) dessa kan bli påverkade av olika sjukdomstillstånd. Kompressionstillstånd kan drabba nerverna efter irritation på grund av monotona och onaturliga rörelser men i de flesta fall finner man ingen bakomliggande orsak. Dessa så kallade kompressionstillstånd utvecklas över tid.

Även akuta tillstånd kan drabba nerverna i form av trauma, t.ex. tryck, slit och skärskador. Diagnos ställs oftast med undersökning men ibland behöver man utreda med Neurografi samt EMG
.

Ulnaris-nerven är den nerv som drabbas oftast i armbågsnivå. Påverkan på denna nerv ger symtom i lill- och ringfingret med domnande känsla samt nedsatt kraft i handens små muskler vilket gör att finmotoriken blir påverkad, ger svårigheter med att till exempel knäppa knappar eller att skriva. Behandlingen är kirurgisk med dekompression, avlastning av nerven.

Medianus påverkan i armbågen kan ge symtom med domningar i tumme, pek- och ringfinger på liknande sätt som det långt mycket mer förekommande karpaltunnelsyndromet. Skillnaden är att det också föreligger smärta i armbåge/underarm samt att greppstyrkan, muskelkraften i underarm och fingrar är påverkade. Detta sker inte vid det så kallade karpaltunnelsyndromet. I första hand behandlas detta med handterapi och smärtstillande läkemedel. I kroniska fall kan så kallad friläggning bli aktuell.

Ett ovanligt tillstånd som kan drabba en nervgren från medianusnerven ger oförmåga att utföra pincett-grepp med tummen och pekfingret.

Radialis påverkan ger ofta smärta på utsidan av armbågen och underarmen. Detta tillstånd liknar i mångt och mycket ”tennisarmbåge” dock kan dessa tillstånd många gånger uppträda tillsammans. Symtomen är smärta då man skall rotera handflatan inåt och uppåt. Ibland kan man också få svårt med att sträcka ut fingrarna, typiskt kan vara svårighet att sträcka ut långfingret men detta är ovanligt.

Först och främst behandlas detta tillstånd med undvikande av symtomutlösande rörelser, handterapi och smärtstillande. Vid kroniska fall och korrekt diagnos kan det bli aktuellt med kirurgisk avlastning.

Ett ovanligt tillstånd som kan drabba radialis nerven är Wartenbergs syndrom. Här utsätts nerven för tryck mellan senor strax ovanför handleden. Detta tillstånd kan ge upphov till smärtor långt ner på underarmen samt handryggen. Detta behandlas kirurgiskt med avlastning av nerven.

Armbågsartroskopi, titthålsoperation.