Resttillstånd efter nervskador inklusive neurombildning

Resttillstånd efter nervskador inklusive neurombildning

 

Vanliga symptom

Efter skada av en känselnerv brukar man få sämre känsel området känns avdomnat. Man kan också få ont och bli känslig tex för tryck eller tom för lätt beröring över det skadade området. Om nerven som är skadad också har en muskelfunktion kan man bli svag och få svårt med vissa rörelser.

Orsak

En nerv som skärs av slutar fungera från avskärningsnivån. Nervänden skickar ut trådar åt alla håll för att försöka hitta den andra änden och laga sig själv. Detta kan leda till ömma nervknutor (neurom), som blir känsliga för tryck, lätta stötar etc.

Behandling

Behandlingen skiljer sig åt beroende på vilken nerv som är skadad och på vilka besvär man har. Om man är mycket känslig för beröring brukar man börja med härdning (desensibilisering), dvs en tillvänjning av det ömma området. En handterapeut kan lära ut hur man tränar detta hemma.

Om besvären är starka trots denna behandling kan en operation övervägas. Vid denna letar man upp den skadade nerven. Om den är helt av och bildat ett neurom försöker man flytta detta och bädda in det i tex fettväv, så att läget blir mer skyddat. Om man inte har ett neurom och båda nervändarna fortfarande finns i närheten av varandra, syr man ihop nerven och minskar på så sätt risken för utveckling av neurom.

Sjukskrivningstiden beror på vilka arbetsuppgifter man har och vilken behandling som genomförts.

Förväntningarna om en nerv sys ihop är en viss återhämtning av känseln. Man kan få s.k. skyddskänsel, så att man märker/ känner om man gör sig illa och kan skilja på varmt och kallt. Detta minskar risken att man skadar sig.  Man kan troligen då också minska risken för utveckling av smärtsamma neurom. Men en nerv som skadats hos en vuxen återhämtar sig aldrig helt, även om den sys ihop akut.