Båtbensfraktur – Utebliven läkning (Skafoideumpseudartros)

Båtbensfraktur – Utebliven läkning (Skafoideumpseudartros)

 

Symptom

Kvarvarande smärta på tumsidan efter skada och stelhet i handleden, speciellt när den böjs bakåt. Handleden kan bli svullen. Nedsatt kraft och viss svullnad på handryggen kan också upplevas.

Orsak

Båtbensfraktur är en relativt vanlig skada. Den drabbar ofta yngre individer vid kraftigare våld mot handleden till exempel i samband med sportutövning.

Brottet kan i det akuta skedet vara svårt att upptäcka på röntgen och därför misstolkas som bara en stukning. Det är också vanligt att patienten dröjer med att söka vård då man inte tror att skadan är så allvarlig. Om diagnosen och behandlingen fördröjs ökar risken för utebliven läkning och en falsk led (pseudoartros) kan utvecklas. Då krävs en ny röntgen eventuellt även datortomografi och/eller magnetkameraundersökning. Det finns risk att båtbensbrott inte läker, om inte adekvat behandling insätts tidigt. Frakturen anses kunna störa den speciella blodtillförsel som benet har och därmed hindra normal läkning av båtbenet.

 

Behandling

Vid pseudoartros krävs oftast en operation. Vid denna kan man behöva rätta till eventuell felställning i frakturen. Ofta behöver tillföras ben (bentransplantation) från till exempel strålbenet eller höftbenskammen. Båtbenet och bentransplantatet fixeras eventuellt med stift eller skruv. Efteråt gipsas handleden. Fingrarna får röras fritt med måttlig belastning. De första dagarna kan man ha besvär från höftbenskammen, då detta område är ett muskelfäste. Gipstiden varierar beroende på vilket ingrepp som är utfört och graden av instabilitet. Efter avgipsning används stödskena (ortos). Rörelseträning och viss styrketräning påbörjas. Full belastning tillåts efter att båtbenet läkt, vilket kontrolleras med röntgen. Detta kan ta mellan 6 veckor och 6 månader.

Sjukskrivningstiden beror på vilka arbetsuppgifter man har och vilken behandling som genomförts.

Förväntningarna efter operationen är att man blir smärtfri, men stelhet i handleden kvarstå länge.

Läkningsfrekvensen ligger på mellan 50-90%. Detta innebär att det finns en viss risk för utebliven läkning efter behandlingen.