Står du i vårdkö för besvär med hand/handled/armbåge? Då kan vi hjälpa dig. Läs mer här.

TFCC-skada i handled

TFCC-skada i handled

 

Vanliga symptom

Smärtor på lillfingersidan av handleden. Dessa ökar ofta då handleden belastas och samtidigt roteras. Till exempel är det svårt att hälla vätska ur en tillbringare. Man kan uppleva nedsatt kraft, känsla av ostadighet, knäppningar och upphakning samt att man inte kan lita på handleden. Ibland upplevs en känselstörning med pirrning och domning ut mot lillfingret.

Orsak

Mellan de två underarmsbenen i handleden finns stabiliserande ledband (ligament). Mellan ledbanden ligger en meniskliknande struktur. Detta kallas för TFCC (Triangular Fibro Cartilage Complex) och är den viktigaste enheten för stabiliteten vid rotation i handleden. Vid skador på denna kan rörligheten, kraftöverföringen och stabiliteten påverkas. Ofta skadas fästet på lillfingersidan. Vanlig orsak är ett fall eller en vridskada med rotation i handleden. Även upprepade mindre skador eller långvarig tung belastning kan leda till att ledbanden påverkas och successivt till en försämrad stabilitet i handleden.

Behandling

Graden av besvär och instabilitet samt genomförda behandlingar är av betydelse inför planering av fortsatta åtgärder. Skador med kvarvarande stabilitet i leden kan ofta, med hjälp av en handterapeut, behandlas framgångsrikt med stödförband (ortos) och stabiliserande träningsprogram. Om inte detta ger tillfredsställande resultat, och vid mer utbredda skador med instabilitet i leden, brukar man göra en titthålsoperation (artroskopi). Då bedöms skadans utbredning och eventuell påverkan på ledbrosken. Är menisken skadad kan den skadade delen tas bort. Är ligamentdelen skadad och glapp kan den sys fast eller kan ledbandet återskapas med hjälp av en sena.

Den fortsatta behandlingen efter operationen beror på vilket ingrepp som utförts. Eventuell får man gips över handleden och därefter ett träningsprogram och oftast en stödskena under kortare eller längre tid. Efter mer omfattande ingrepp tillåts full belastning först efter 3 mån.

Sjukskrivningstiden beror på vilka arbetsuppgifter man har och vilken behandling som genomförts.

Förväntningarna efter operationen är att man skall återfå en god funktion i handleden. Ibland kan en ökad uttröttbarhet, oftast efter en arbetsdag där handleden roteras mycket, kvarstå. Det kan också vara svårt att återfå full styrka.