Tumbasartros

Tumbasartros

 

Vanliga symptom

Smärta vid rörelser/ belastning i tummen liksom ömhet i tumbasen och svaghet i tum-pekfingergreppet. Tumbasen kan också svullna och stelna till. Så småningom kan värk även utan aktivitet (vilovärk) uppstå samt kan formen och läget på tumbasen förändras.

Orsak

Artros innebär att ledbrosket, vars uppgift är som stötdämpande glidyta i en led, blir tunnare och sviktar i sin funktion. Man får även reaktioner i skelettet, vilket tillväxer och då kan ge en förskjutning i leden. Inflammation i leden med symptom som svullnad, rodnad och ömhet kan komma periodvis, men brukar så småningom försvinna spontant.

Faktorer som ökar risken för att få artros kan vara t.ex. ärftlighet, tidigare skada på ben eller ledband, hög ålder, inflammatorisk ledsjukdom och medfödd eller förvärvad felställning i tumbasleden.

Behandling

Ett stödförband (ortos) runt tumbasen kan ofta avlasta och därmed lindra smärtan. Kortisoninjektion i leden kan ge besvärsfrihet och inflammationshämmande mediciner kan också hjälpa. Undervisning i ergonomi, d.v.s. arbetsställningar och -teknik som är ledbesparande är viktig. Vid mer uttalade symptom, när skenor, kortison och träning inte hjälper tillräckligt, kan man överväga operation. Det finns flera olika operationsmetoder beroende på patientens behov och krav på tummen, hur åkomman har yttrat sig vid röntgenundersökning, hur närliggande leders funktion är etc. Nedan beskrivs kort några av de vanligaste operationsmetoderna.

1 Borttagande av tumbasben med eller utan senplastik. Då bibehålls det mesta av rörligheten, men man förlorar en del styrka i tum-pekfingergreppet.

2 Steloperation Då bibehålls mer av styrkan, men man kan ofta inte plana ut handen helt efteråt.

3 Protesoperation En konstgjord led (protes) inopereras som kan ge besvärsfrihet eller lindring av besvären under lång tid. Det finns dock risk att protesen kan förskjutas ur sitt läge.

Operationerna sker oftast i narkos. Man får en gips över tummen och handloven. Förband och stygn avlägsnas ca 2 veckor efter operationen. Man får då ett nytt gips eller ortos. 4-6 veckor efter operationen börjar rehabiliteringen hos handterapeut för att träna rörlighet och styrka, samt öka och förbättra handfunktionen.

Sjukskrivningstiden beror på vilka arbetsuppgifter man har och vilken behandling som genomförts.

Förväntan på operationen är att värk och smärta skall minska och att man skall kunna använda handen och tummen mer normalt. Det är vanligt med värk och ömhet i operationsområdet en längre tid efter operationen, men detta brukar vara övergående. Alla blir inte helt återställda efter operationen, men de flesta blir dock mycket hjälpta, även om slutresultatet efter operationen kan ta upp till 1 år.