Jasmina tog sin sjukgymnastexamen 2005 och sedan dess arbetat som fysioterapeut inom primärvård och slutenvård, varav sju år på ortopeden SUS Malmö/Lund där Jasmina har specialiserat sig på fot med mjukvävnadsskador, frakturer samt postoperativ rehabilitering.

Arbetat som anestesisjuksköterska sedan 1996 inom olika kirurgiska specialiteter, ortopedi och barnanestesi. De senaste 12 åren i privata verksamheter. Började på HandCenter våren 2022.

Arbetat som operationssjuksköterska sedan 1986. Senaste arbetsplatsen var operationsservice ortopedi SUS, Malmö. i 26 år. Dessförinnan arbetat inom handkirurgi, neurokirurgi och central operation.

Dace är född och utbildad i Lettland. Specialist inom anestesi sedan 1997, biträdande överläkare sedan 2015.  Jobbar på HandCenter sedan 2022, men innan dess (2003 – 2022) Intensiv och perioperativ vård SUS, Malmö och enhetsansvarig anestesiolog på den Handkirurgiska operationsavdelningen. Regionalanestesi och barnanestesi är specialintresse.

Monika är utbildad medicinsk sekreterare sedan 2002. Tidigare arbetat 13 år som barnskötare på förskola.

De första 12 åren arbetat på endokrinologiska kliniken, vidare till rättspsykiatriska kliniken, och därefter arbetat 5,5 år på handkirurgiska kliniken SUS Malmö.

Började arbeta på HandCenter som medicinsk sekreterare/vårdadministratör december månad 2021.

Utbildad undersköterska 1982 och gipstekniker 2008. Tidigare arbetat på SUS Malmö, neurologen, akutens mottagningsavdelning, ortopedmottagning och senaste arbetsplatsen handkirurgens mottagning. Arbetar sedan februari 2023 på HandCenter/FotCenter som undersköterska/gipstekniker både på operation och mottagning.

Sarah har arbetat som sjuksköterska sedan 2004 inom medicin och barnsjukvård. Färdig operationssjuksköterska sedan 2010 och har sedan dess arbetat på ortopedens operationsavdelning som operationssjuksköterska på SUS, Malmö under flera år och har även tidigare arbetat i privat sjukvård. Sarah arbetar hos oss sedan 2015 som verksamhetskoordinator på kliniken och delar sin tid som sjuksköterska på mottagningen och på operation som operationssjuksköterska.

Arbetar som Medicinsk Sekreterare/Vårdadministratör på HandCenter Öresund.

Ritva har tidigare arbetat som undersköterska sedan 2001 inom Malmö Stad och sadlade om till Medicinsk sekreterare 2013 och har sedan dess arbetat på Handkirurgen och Plastikkirurgiavdelning, på SUS, Malmö.