Står du i vårdkö för besvär med hand/handled/armbåge? Då kan vi hjälpa dig. Läs mer här.

Hållbarhet

Målsättning för Atleva Specialistvård är att skapa den bästa arbetsplatsen för våra medarbetare. Utöver det ska vi vara en attraktiv vårdgivare och leverantör till våra patienter och kunder. Enligt oss är miljö och hållbarhet viktiga byggstenar i det arbetet. Atleva arbetar för att bidra till ett mer hållbart samhälle.

I våra verksamheter innebär det att:

  • Löpande följa upp processer.
  • Erbjuda vård med hög tillgänglighet och god kvalitet.
  • Ansvara för miljömål genom att ta vara på avfall, säkerställa korrekt hantering av läkemedel, vid nybyggnation välja hållbara alternativ, minska elförbrukning och utskriften av papper samt löpande byta ut produkter till mer miljövänliga alternativ.
  • Efterlevnad av gällande lagstiftning.
  • Ta hänsyn till våra intressenters krav och alltid väga in miljöaspekter i de beslut vi fattar.