Står du i vårdkö för besvär med hand/handled/armbåge? Då kan vi hjälpa dig. Läs mer här.

Handdagarna 15-16 mars Göteborg 2018

Flertalet av HandCentera handterapueter deltog på årets utbildningsdagar som i år hölls i Göteborg. Utbildningsdagarna anordnas årligen av föreningen ”svensk förening för handrehabilitering” i samarbete med handkirurgiska kliniker.

Först ut av föreläsarna var Elisabeth Hagert, docent: Elisabeth föreläste om betydelse av proprioception vid handledsinstabilitet. Föreläsningen inkluderade anatomi, rehabilitering och patientfall.

Vidare presenterades pågående forskning inom handrehabilitering. Johanna Blomstrand, leg. arbetsterapeut, doktorand: föreläste om bedömningsinstrumentet Michigan Hand Outcomes Questionnaire (MHQ) som hon Översatt och kulturanpassat, validitets- och reliabilitetstestning för patienter med kirurgiskt behandlad distal radiusfraktur.

Vidare föreläste Ingrid Andreasson, leg. arbetsterapeut, doktorand: om patienters beskrivning av aktivitetsförmåga efter fel läkt radiusfraktur. Ingrid har intervjuat patienter innan operation. Vi fick vetskap hur patienten besväras i vardagen och hur det kan påverka relationer, arbetet, fritiden med mera.

Ethel Andersson, leg. fysioterapeut och Johanna Blomstrand, leg. arbetsterapeut berättade om sin Radiusmottagning – ett samlat, effektivt omhändertagande med ökad kvalitet för patienten. Projektet startades för att effektivisera och ge patienten bättre kvalité och mindre komplikationer.

Johan Niklasson, leg. fysioterapeut Fortsatte att föreläsa på ämnet radiusfrakturer med inriktning på komplicerade radiusfrakturer.

Första dagen avrundades med en trevlig middag, där vi har möjlighet att träffa terapeuter från hela Sverige och diskutera och knyta nya kontakter.

Andra dagen inledde Martin Byström, specialistläkare handkirurgi: och ämnet han föreläste om var infektioner. Diagnostik, behandling gicks igenom.

Vidare föreläste Jonny Andersson, överläkare handkirurgi och Scott Mc Donald, leg. arbetsterapeut: om ligamentskador i handleden. Jonny gick igenom anatomin av handledens ligament. Jonny diagnostiserar många patienter via artroskopi, han menande att flertalet skador missas på MR. Vidare gick Jonny igenom tester för att diagnostisera handledsskador. Scott föreläsning inriktades på rehabilitering av ligamenskador i handleden; rehabträning i form av stabilitets- och propreseptionsträning samt ortoser.

Föreläsningsserien avslutades med Carina Jerlov, pedagog: med ämnet Hälsa – ditt första steg på den pedagogiska vägen. Välkomnandet är jätteviktigt vid första mötet! Tänk på första mötet kommer inte tillbaka. Hon uppmanade oss att ta sig tid och stå och välkomna patienten med ett leende förbered dig innan mötet, inte under. Paketera informationen så patienten vill ta till sig informationen.

Välj ut tre saker/budskap att skicka med patienten, det är vad man kommer i håg. Arbeta med bild, färg och form för att patienten ska lättare komma ihåg.  Välvilja, nyfikenhet och trovärdighet är tre grunder för att få andra att lyssna. Metaforer kan underlätta för att patienterna ska förstå.


Carina Jerlov under sin föreläsning

Under dessa utbildningsdagar var det även en rad utställare på plats där vi terapeuter fick ta del av nyheter och produkter hos företag som säljer produkter inom handrehabilitering.

Svensk förening för handrehabiliterings årsmöte hölls även dessa dagar.

Sammanfattning Anna Zeipel

Relaterat

Sommartider?

Vårdgarantiavtal med region Skåne

God Jul & Gott Nytt År✨