I trygga händer

Rätt vård i rätt tid samt en läkare som följer patienten genom hela vårdkedjan ger effektiv och trygg vård med patienten i fokus.

– Det är viktigt att en patient blir behandlad av rätt specialist då vården blir allt mer specialinriktad. Har man exempelvis artros i handen eller en förslitningsskada i tummen och behöver behandling eller operation ska man få hjälp av en läkare som är specialiserad på handkirurgi, förklarar Ola Collin, docent och en av grundarna till HandCenter klinikerna som finns i Göteborg, Stockholm, Malmö och Linköping.

Privat vård

Rätt vård i rätt tid samt en läkare som följer patienten genom hela vårdkedjan ger effektiv och trygg vård med patienten i fokus.

I trygga händer

 

 

 

 

 

 

Foto: Jörgen Hinder

– Det är viktigt att en patient blir behandlad av rätt specialist då vården blir allt mer specialinriktad. Har man exempelvis artros i handen eller en förslitningsskada i tummen och behöver behandling eller operation ska man få hjälp av en läkare som är specialiserad på handkirurgi, förklarar Ola Collin, docent och en av grundarna till HandCenter klinikerna som finns i Göteborg, Stockholm, Malmö och Linköping.

Han poängterar att patienter via nya patientlagen har rätt till dagoperationer även utanför egna landstinget. Vidare uppmanar Ola Collin vårdtagare att kräva sin rätt i vården och själva noga ta reda på fakta om både doktorer och kliniker innan man låter sig behandlas. Att vända sig till en klinik som finns med i alla skeden i vårdkedjan, rehabilitering och uppföljning inkluderat, ökar tryggheten och är ett stort plus för patienten.

– Det är viktigt att träffa samma läkare vid varje besök då läkaren ifråga är fullt insatt i varje patients individuella situation. Patientsäkerheten ökar om information inte behöver föras över från en läkare till en annan. Dessutom slipper patienten dra sin historia om och om igen, menar Ulrika Olbe affärsutvecklare i koncernen.

Åkommor som nervinklämningar, artros, förslitningsskador och ledbandsskador i handleder är exempel på vanliga problem som drabbar män och kvinnor.

– Händerna är ett komplext organ med muskler, ben, nerver och glidytor och just därför är det viktigt att patienten behandlas av en handkirurg som kan sin sak ordentligt. De allra flesta patienter går att hjälpa, avslutar Ola Collin.

Relaterat

God Jul & Gott Nytt År✨

Akupunkturbehandling för besvär med golf och tennisarmbåge.

GoCo Breakfast Club 4 oktober