Står du i vårdkö för besvär med hand/handled/armbåge? Då kan vi hjälpa dig. Läs mer här.

Om HandCenter

HandCenter grundades 2008 i Göteborg, av Ola Collin och Anders Wallmon, båda specialister i handkirurgi och med mångårig erfarenhet från arbete på handkirurgisk specialistklinik.

Vi finns i Göteborg, Linköping, Malmö och Stockholm. Vi erbjuder en komplett vårdkedja för handkirurgiska patienter med mottagning, operation och rehabilitering. Våra kliniker håller en hög modern standard. Vi är den största aktören inom svensk handkirurgi utanför universitetsklinikerna. Under 2023 genomförde HandCenter 45.361 vårdkontakter samt 3.622 operationer.

Vi arbetar för att du som patient skall mötas av ett effektivt och högkvalitativt vårdförlopp. Därför har vi omsorgsfullt valt ut personal med hög kompetens inom handkirurgi till våra kliniker.

Vid våra kliniker finns specialister i handkirurgi som regelbundet träffas och diskuterar diagnoser och behandlingar för att du som patient skall få den bästa och säkraste vården att uppbringa för just din diagnos. Om din åkomma kräver fortsatt behandling hos oss kan du känna trygghet i att din läkare tar hand om dig genom hela behandlingsförloppet.

De operationer som vi utför på våra kliniker kan göras i lokalbedövning eller i narkos beroende på ingreppets art. Med moderna smärtlindringsmetoder går du hem samma dag, dvs. din operation kräver inget vårddygn hos oss.

Högkvalitativ handkirurgi förutsätter god rehabilitering. Handrehabilitering kan även i vissa fall ersätta, alternativt fördröja behovet av operation. På vår rehabiliteringsenhet träffar du självklart specialutbildade handterapeuter.

Här kan du lyssna på en av våra grundare som berättar om vårt nya projekt i Göteborg där vi under juli 2023 samlar alla våra Göteborgs kliniker under ett och samma tak i nya stadsdelen GoCo i Mölndal.

Kvalitet är viktigt för oss

Att vara med och driva utvecklingen inom handkirurgin är självklart för oss då vi är den största privata aktören inom handkirurgin i Sverige med ca 18 200 läkarbesök under 2023. Vi bedriver kontinuerligt förbättrings- och utvecklingsarbete inom såväl kirurgiska metoder som patientsäkerhet och patientflöden.

För att ytterligare kvalitetssäkra våra processer genomgår vi varje år en kvalitetscertifiering via Kvalprak. Vi arbetar systematiskt med att tydliggöra och kommunicera vårt kvalitetsarbete ut i organisationen.

Miljöarbetet skall vara en naturlig del av verksamheten och integreras i det löpande arbetet där vi arbetar för att höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla medarbetare samt uppmuntra dem till att ta hänsyn till vår miljö i det dagliga arbetet.

Värdegrund

För att vi och verksamheten skall kunna utvecklas har vi gemensamt tagit fram ett antal värdeord som utgör basen för hur vi bemöter varandra och hur verksamheten utformas.

Våra värdeord är:

Kompetens

 • Vi skapar förutsättningar för kompetensutveckling.
 • Vi tar alla ansvar för att hålla oss uppdaterade.
 • Genom att fråga varandra höjer vi den kollektiva kompetensen.

Empati

 • Hos oss är alla viktiga, därför visar vi varandra respekt och behandlar varandra så som vi själva vill bli behandlade.
 • Vi är lyhörda för varandras behov.
 • Vi strävar efter att skapa en positiv stämning genom en öppen kommunikation och feedback.

Helhetssyn

 • Vi ser hela människan i alla möten.
 • Vi stannar till och tänker hela vägen för både patient och verksamhet.
 • Rätt person på rätt plats.

Kvalitét

 • Vi strävar efter hög kvalitet.
 • Vi utvärderar och förbättrar vår verksamhet kontinuerligt.
 • Vi är nyfikna, modiga och lösningsfokuserade.

Samarbetspartners

Vi har avtal med samtliga försäkringsbolag. Kontakta ditt försäkringsbolag för bokning.

Du som står i vårdkö inom handkirurgi/ortopedi har möjlighet att via vårdgarantin söka vård på HandCenter.

Kontakta Vårdgaranti/valfrihetskoordinatorn i din region för mer information.

HandCenter Göteborg har vårdavtal med; Region Halland, avtalsnr.: RS 160149-6 med Region Värmland: Dnr: RS/222492, Avtalsnr.: 30/23 samt med Region Skåne: Avtalsnr.: 1601476.

HandCenter Linköping har vårdavtal med; Region Värmland: Dnr: RS/222492, Avtalsnr.: 30/23 samt Region Skåne, avtalsnr. 1601476.

HandCenter Öresund har vårdavtal med Region Skåne: 1601476, Region Halland: RS210168-7, Region Kalmar: 2022-341/1

HandCenter Stockholm har vårdavtal med Region Värmland, Dnr: RS/222492, Avtalsnr: 30/23.

Mer information om väntetider inom offentlig sjukvård finns på webbplatsen www.vantetider.se