Problem med att logga in i samband med digitalt besök?

Har du problem med BankID?
Gå till test.bankid.com för att testa ditt BankID och få hjälp med vanliga problem.

Har du rätt inställningar i din webbläsare?
• Uppdatera säkerhetsinställningar
• Kontrollera att du accepterar cookies och javascript
• Aktivera skript