Rehabbibliotek

Information att läsa samt skriva ut v.b.

Dupuytrens kontraktur

Handled och underarm

Handled steg 1 höger

Handled steg 1 vänster

Handled steg 2 höger

Handled steg 2 vänster

Handled steg 3

Karpaltunnelsyndrom

Lateral epikondylalgi

Ledbandskada UCL, efter operation

Ligamentskada i tummen

Malletskada

Medial epikondylalgi

Morbus de Quervain

Triggerfinger, icke kirurgisk behandling 

Triggerfinger, information efter operation 

Tumbasartros

Tumbasoperation

Tumbasoperation – pyrocardan

Ulnaris