1177 finns information om hur du går tillväga beroende på vilken region du tillhör.