Står du i vårdkö för besvär med hand/handled/armbåge? Då kan vi hjälpa dig. Läs mer här.

Ulrika är i sin grundprofession legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning intensivvård. Ulrika har arbetat som enhetschef på olika avdelningar inom sektionen för anestesi/operation/intensivvård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Främst inom dagkirurgi, uppvakning och postoperativintensivvård. Närmast kommer Ulrika från Kommunal hälso och sjukvård som Verksamhetschef. Ulrika arbetar som enhetschef på HandCenter mottagning i Göteborg