Står du i vårdkö för besvär med hand/handled/armbåge? Då kan vi hjälpa dig. Läs mer här.

Maarit arbetar som handterapeut och tog arbetsterapeutexamen vid Linköping Universitet 2000. Hon har erfarenhet inom medicinsk rehabilitering, ryggmärgsskador och förvärvade hjärnskador. Maarit har arbetat på Hand- och plastikkirurgiska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping under många år.

Maarit är sedan 2021 teamledare i Linköping.

Maarit arbetar på Handcenter i Linköping och Stockholm sedan 2015.

Johanna tog sin arbetsterapeutexamen vid Lunds Universitet 2001. Har sin bakgrund inom Neurosjukvård och arbetar sedan 2006 på Handkirurgiska Kliniken SUS. Arbetar med handrehabilitering på konsultbasis sedan 2011.

Kommer närmast från Orhocenter Malmö. Började på Handcenter Öresund februari 2014.

Rebecca arbetar som handterapeut och tog examen som arbetsterapeut 2007 vid hälsohögskolan i Jönköping.

Har tidigare arbetat inom hemsjukvården och inom Närhälsan. Har erfarenhet inom olika områden, främst neurologi och handrehabilitering

Emily arbetar som handterapeut och tog arbetsterapeutexamen 2007 vid Hälsohögskolan, Jönköping. Emily har arbetat som arbetsterapeut inom Hemsjukvården Majorna-Linné, och som arbetsterapeut/handterapeut med idrottsmedicinsk inriktning på Sportrehab i Göteborg. Nu arbetar hon hos oss som handterapeut sedan 2017.

Är medlem i SFH (Svensk Förening för Handrehabilitering).

Christina arbetar som handterapeut och blev färdig arbetsterapeut 1996. Hon har erfarenhet inom neurologi från Stockholm, Uppsala och Göteborg.

Christina har arbetat på handkirurgiska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och handmottagningen, SU/Mölndal. Sedan september 2012 arbetar hon här på HandCenter.

Oscar har arbetat med handrehabilitering sedan 2011 på bl.a. Handkirurgiska kliniken på Södersjukhuset. Han har bred erfarenhet av olika handkirurgiska skador och sjukdomar hos både barn och vuxna. Han har även flera års erfarenhet av rehabilitering inom axel- och fotkirurgi.

Jakob tog arbetsterapeutexamen januari 2019 vid Örebro Universitet och har arbetat på Handcenter Stockholm sedan dess, förutom en kort period då han arbetade inom Ortopedi på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Under studietiden gjordes även ett par studiebesök på Handcenter Stockholm. Har även erfarenhet inom rehabilitering för stroke och förvärvad hjärnskada vid Universitetssjukhuset Örebro.

Jenny har arbetat med handrehabilitering sedan 1998, ffa på Handkirurgen Södersjukhuset. Hon har bred erfarenhet av olika handkirurgiska skador och sjukdomar hos både barn och vuxna. Hon har bl.a. vidareutbildning i smärta och idrottsmedicin och är registrerad som specialistfysioterapeut inom ortopedi. Tidigare har Jenny haft delansvaret för den handkirurgiska utbildningsdelen för fysioterapistudenter på Karolinska institutet. Utöver arbetet på Handcenter är Jenny ordförande i SFH (Svensk förening för Handrehabilitering) och har även delat ordförandeskap i utbildningskommittén i IFSHT (International Federation of Societies for Handtherapy). Jenny började arbeta på Handcenter 2019.