Står du i vårdkö för besvär med hand/handled/armbåge? Då kan vi hjälpa dig. Läs mer här.

Monika är utbildad medicinsk sekreterare sedan 2002. Tidigare arbetat 13 år som barnskötare på förskola.

De första 12 åren arbetat på endokrinologiska kliniken, vidare till rättspsykiatriska kliniken, och därefter arbetat 5,5 år på handkirurgiska kliniken SUS Malmö.

Började arbeta på HandCenter som medicinsk sekreterare/vårdadministratör december månad 2021.

Thomas är specialist i Handkirurgi sedan 2001 och i Plastikkirurgi sedan 2007. Han har en bred erfarenhet av hand- och plastikkirurgi med specialintresse kring nervkirurgi och handledsproblematik. Thomas disputerade 2000 med en avhandling där nervskador stod i fokus.

Han är medlem i Svenska Läkaresällskapet, Svensk Handkirurgisk Förening och Svensk Plastikkirurgisk Förening.

Arbetar som Medicinsk Sekreterare/Vårdadministratör på HandCenter Öresund.

Ritva har tidigare arbetat som undersköterska sedan 2001 inom Malmö Stad och sadlade om till Medicinsk sekreterare 2013 och har sedan dess arbetat på Handkirurgen och Plastikkirurgiavdelning, på SUS, Malmö.

Anette är specialist i Ortopedi (2006) och specialist i Handkirurgi (2010) och har även europeisk specialistexamen (European diploma in handsurgery) sedan 2016. Medlem i Sveriges Läkarförbund och Svensk Handkirurgisk förening.

Specialist i handkirurgi och ortopedi. Specialiserad på idrottskador och sjukdomstillstånd i armbåge, handled och hand.

Johan har tidigare arbetat som överläkare och traumatolog på Sahlgrenska universitetsjukhuset inom sektionen för övre extremitetskirurgi. Där behandlar man bl.a. frakturer, ledbandskador samt utför proteskirurgi i armbåge och axel. Johan har en gedigen kunskap i artroskopi (titthålsoperation) inom handled och armbåge och är inriktad på bla ledbandsrekonstruktioner i både armbåge och handled.

Charlotta har arbetat på handkirurgiska kliniken på Södersjukhuset sedan 2000 och blev specialist i handkirurgi 2003. Hon har varit överläkare sedan 2012 och även varit läkarchef. Hon genomförde examinationen European Board of Hand Surgery Examination 2012.
Charlotta har en bred handkirurgisk kompetens med specialintresse för handledsproblematik, reumakirurgi, artroskopisk kirurgi och proteskirurgi.
Hon är medlem i Svenska Läkarförbundet, Svensk Handkirurgisk Förening och International Wrist Arthroscopy Society.

Gunilla är medicinsk sekreterare och har tidigare arbetat på CityAkuten, Rosenlunds Närsjukhus och senast på Aleris Specialistvård i Handen. Gunilla började arbeta på HandCenter 2015.