Står du i vårdkö för besvär med hand/handled/armbåge? Då kan vi hjälpa dig. Läs mer här.

Uppdaterade rutiner Covid-19 2020.10.04

Skärpta rutiner pga ökad Covid-19 2020.10.04

Vid minsta tecken på symtom såsom hosta, feber, muskelvärk eller snuva, kom inte till kliniken. Vi ber vi dig ta kontakt med oss på telefon, klicka på den klinik du vill komma i kontakt med (Stockholm, Göteborg, Linköping och Malmö) alternativt via vårdrummet för besked om vidare handläggning.
HandCenter vill att du som patient ska känna dig så trygg som möjligt när du söker och får vård hos oss. Vi vill informera våra patienter med anledning av spridningen av COVID-19 viruset att vi endast bedriver planerad sjukvård och då inte hanterar patienter med pågående smittsam sjukdom. Vi följer och anpassar löpande Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande COVID-19 viruset, vilket gäller både för vår personal och våra patienter.

Vi har vidtagit åtgärder för att minimera risken för att utsätta patient och personal för smitta och lagt ytterligare fokus på våra redan strikta hygienrutiner.
Anhöriga tillåts inte komma in på kliniken förutom i undantagsfall. Vi använder oss av plexiglas mellan patient och behandlare och använder visir vid närmare kontakt. Alla patienter och behandlare tvättar och spritar sina händer innan undersökningen. Vi glesar ut i väntrummen för att begränsa antalet samtidigt. Bland personalen har vi infört extraordinära hygienrutiner för att minimera smittspridning.

Vi gör allt som står i vår makt att åstadkomma en så säker miljö som möjligt på HandCenter för att kunna fortsätta utföra den vård våra patienter behöver. Hos oss kan du få digitala videobesök om det är möjligt, vilket innebär att du träffar din läkare eller handterapeut via en app i telefonen.

Relaterat

Sommartider?

Vårdgarantiavtal med region Skåne

God Jul & Gott Nytt År✨