Står du i vårdkö för besvär med hand/handled/armbåge? Då kan vi hjälpa dig. Läs mer här.

Vår arbetsterapeut Maarit Björk har gått en 15 poängs kurs på Lunds Universitet under två terminer 2017.

Vår arbetsterapeut Maarit Björk har gått en 15 poängs kurs på Lunds Universitet under två terminer 2017.

Kursen erbjuder specialiststudier på avancerad nivå (A) i ämnet Rehabilitation inom handkirurgi (Rehabilitation in Hand Surgery).

Kursen fokuserar på handrehabilitering som en inter-professionellt ämnesområde, på aktuell forskning och utveckling inom ämnet i ett evidensbaserat perspektiv. Kursen är internationell både gällande deltagare och externa föreläsare.

Deltagare som blir godkända i kursen erhåller ett intyg om 15 ECTS (European Credit Transfer System).

Kurens innehåll i kort:

  • Funktionell anatomi.
  • Undersöknings-, utvärderings- och dokumentationsmetoder inom handrehabilitering.
  • Rehabilitering efter skador och sjukdomar som påverkar hand- och armfunktion som kan orsaka begränsningar i individens förmåga för aktivt och meningsfullt liv.
  • Specifika avsnitt ägnas åt multitrauma, amputationsskador, perifera nervskador och plexus skador, senskador, artrit, frakturer, ledskador, handsjukdomar samt postoperativa smärtproblematik.

Relaterat

Sommartider?

Vårdgarantiavtal med region Skåne

God Jul & Gott Nytt År✨