Via vårdgaranti

Du som står i vårdkö inom handkirurgi/ortopedi har möjlighet att via vårdgarantin söka vård på HandCenter Stockholm.

HandCenter Stockholm har avtal med region Värmland, Dnr: RS/222492, Avtalsnr: 30/23.

Kontakta Vårdgaranti/valfrihetskoordinatorn i din region för mer information.

Mer information om väntetider inom offentlig sjukvård finns på webbplatsen www.vantetider.se