Via vårdgaranti Region Östergötland

Du som står i vårdkö inom ortopedi-handkirurgi har möjlighet att via vårdgarantin söka vård på HandCenter Linköping via vårt vårdavtal med; Region Värmland: Dnr: RS/222492, Avtalsnr.: 30/23 samt Region Skåne, avtalsnr. 1601476.

Kontakta Vårdgaranti/valfrihetskoordinatorn i din region för mer information.

Läs mer på: http://www.1177.se/Ostergotland/Regler-och-rattigheter/Vardgarantier/#section-6

Fristående vårdlots i Region Östergötland Måndag-fredag, kl. 10-12 och 13-16 Telefon: 0771-84 85 86 E-post: vardlotsen@regionostergotland.se

Mer information om väntetider inom offentlig sjukvård finns på webbplatsen www.vantetider.se