Står du i vårdkö för besvär med hand/handled/armbåge? Då kan vi hjälpa dig. Läs mer här.

Jenny Rosengren - HC Sthlm
FysioterapeutHandterapeut

Jenny Rosengren

Jenny har arbetat med handrehabilitering sedan 1998, ffa på Handkirurgen Södersjukhuset. Hon har bred erfarenhet av olika handkirurgiska skador och sjukdomar hos både barn och vuxna. Hon har bl.a. vidareutbildning i smärta och idrottsmedicin och är registrerad som specialistfysioterapeut inom ortopedi. Tidigare har Jenny haft delansvaret för den handkirurgiska utbildningsdelen för fysioterapistudenter på Karolinska institutet. Utöver arbetet på Handcenter är Jenny ordförande i SFH (Svensk förening för Handrehabilitering) och har även delat ordförandeskap i utbildningskommittén i IFSHT (International Federation of Societies for Handtherapy). Jenny började arbeta på Handcenter 2019.

Jobbar på klinik: