Står du i vårdkö för besvär med hand/handled/armbåge? Då kan vi hjälpa dig. Läs mer här.

Patientinformation

Hand

Dupuytrens kontraktur – Vikingasjukan

Fingerledsartros

Ganglion

Malletfinger/droppfinger

Resttillstånd efter handfrakturer

Triggerfinger (nodosa, tendovaginit)

Tumbasartros

Handled

Båtbensfraktur – Skafoideumfraktur

Båtbensfraktur – Utebliven läkning (Skafoideumpseudartros)

Handledsartros

Lunatummalaci – Morbus kienböck

Morbus de Quervain

TFCC-skada i handled

Armbåge

Akuta skador

Armbåge

Brosksjukdomar

Frakturer

Golfarmbåge

Idrottsskador i armbågen

Instabil armbåge

Nedsatt rörlighet

Nervsjukdomar

Senskador

Smärta i armbåge

Tennisarmbåge

Nervinklämningar

Karpaltunnelsyndrom

Radialisentrapment

Resttillstånd efter nervskador inklusive neurombildning

Övrigt

Kortisoninjektion

Smärta