Handkirurg

Martina Åhlén

Martina är dubbelspecialist i ortopedi och handkirurgi. Hon har en Phd och disputerade 2015. Martina har tidigare arbetat på handkirurgen Sahlgrenska universitetssjukhuset där hon har en överläkartitel och är bihandledare till doktorand som forskar på böjseneskador i handen. På Sahlgrenska har hon handlett ST läkare och deltagit i utbildningen av läkarstudenter. 2018 blev hon utsedd till bästa handledaren i Göteborg av studenterna på Sahlgrenska akademin. Martina har ett stort intresse för handkirurgiska sjukdomar och skador. Hon opererar både öppet och med artroskopisk teknik. Hon är medlem i Svenska läkarförbundet och Svensk Handkirurgisk förening.

Jobbar på klinik: