Maria Rundgren undersköterska/ gipstekniker, började på Handcenter 2023.

Har tidigare arbetat på Barnortopedmottagningen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i 19 år, sedan 2004.

Utbildad gipstekniker sedan 2014.

Anders är dubbelspecialist i ortopedi och handkirurgi. Han har tidigare arbetat bl.a. som ortoped på Varbergssjukhus och som handkirurg på Handkirurgiska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Anders är en av de ledande inom handledsartroskopin i Sverige. Han har specialkunskap och en mycket bred kompetens om skador och sjukdomar i handleden, inom vilket område han även utbildar och bedriver forskning. Medlem i Svenska Läkaresällskapet,och Svensk Handkirurgisk Förening.

Thomas är specialist i handkirurgi sedan 1999 och tjänstgör även som överläkare på Handkirurgiska kliniken, Södersjukhuset. Han har en bred erfarenhet av handkirurgi med specialintresse kring handledsbesvär samt handproblematik till följd av reumatiska sjukdomstillstånd. Thomas disputerade 2010 med en avhandling där olika reparationsmetoder jämfördes vid nervskador. Han är medlem i Svenska Läkaresällskapet samt Svensk Handkirurgisk Förening.