Specialist i ortopedi och handkirurgi. Behandlar tillstånd i armbåge, underarm, handled och hand med specialinriktning på komplexa handledsbesvär/skador. Utför både öppna operationer och titthålsoperationer inklusive avancerade rekonstruktioner av ledband i handleden. Är överläkare deltid på handledsteamet Handkirurgiska kliniken Mölndals sjukhus – Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Behandlar där patienter, utbildar handkirurger och bedriver forskning gällande handledsrelaterade problem.

Anders är dubbelspecialist i ortopedi och handkirurgi. Han har tidigare arbetat bl.a. som ortoped på Varbergssjukhus och som handkirurg på Handkirurgiska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Anders är en av de ledande inom handledsartroskopin i Sverige. Han har specialkunskap och en mycket bred kompetens om skador och sjukdomar i handleden, inom vilket område han även utbildar och bedriver forskning. Medlem i Svenska Läkaresällskapet,och Svensk Handkirurgisk Förening.

Thomas är specialist i handkirurgi sedan 1999 och tjänstgör även som överläkare på Handkirurgiska kliniken, Södersjukhuset. Han har en bred erfarenhet av handkirurgi med specialintresse kring handledsbesvär samt handproblematik till följd av reumatiska sjukdomstillstånd. Thomas disputerade 2010 med en avhandling där olika reparationsmetoder jämfördes vid nervskador. Han är medlem i Svenska Läkaresällskapet samt Svensk Handkirurgisk Förening.

Dominik Grzegorek är specialist inom handkirurgi. Han har tidigare arbetat på Handkirurgiska kliniken på Universitetssjukhuset i Örebro. Dominik har under flera år varit ansvarig för undervisning av läkarstudenter. Han arbetar också på Ortopedkliniken Centralsjukhuset i Karlstad/handsektionen. Dominik började arbeta på HandCenter i september 2019.

Thomas är specialist i Handkirurgi sedan 2001 och i Plastikkirurgi sedan 2007. Han har en bred erfarenhet av hand- och plastikkirurgi med specialintresse kring nervkirurgi och handledsproblematik. Thomas disputerade 2000 med en avhandling där nervskador stod i fokus.

Han är medlem i Svenska Läkaresällskapet, Svensk Handkirurgisk Förening och Svensk Plastikkirurgisk Förening.

Simon är specialist och docent i Handkirurgi. Han har tjänstgjort som visiting instructor i Handkirurgi vid det prestigefulla Stanford University i USA. Simon har en bred erfarenhet av handkirurgi med specialintresse kring handledsproblematik. Simon började arbeta på HandCenter 2015.

Han är medlem i Svenska Läkaresällskapet, Svensk Handkirurgisk Förening
och Plastic Surgery Research Council. Simon är sekreterare i Svensk Handkirurgisk Förening.

Peter är specialist i handkirurgi. Disputerade 2003 på en avhandling om nervreparationer Har tidigare tjänstgjort på handkirurgiska centra utomlands (Guangzhou 2008 och Sydney 2009). Peter bedriver forskning kring behandling av Dupuytrens kontraktur (s.k. vikingasjuka).

Han har ett brett intresse av såväl handens sjukdomar som dess små och stora skador och är subspecialiserad inom mikrokirurgi.

Jerker är specialist i handkirurgi sedan 2009 och har också europeisk specialistexamen (European Diploma in Hand Surgery) sedan 2011. Han disputerade 2002 med en avhandling om nervreparationer. Jerker intresserar sig för hela spektrumet av handens skador och sjukdomar, men har också specialutbildat sig inom mikrokirurgi i Coimbatore, Indien (2009).

Han är även verksam som medicinsk rådgivare inom handkirurgi åt ett flertal försäkringsbolag. Medlem i Svensk Handkirurgisk förening.

Hans-Eric är specialist i handkirurgi. Disputerade 2004 på en avhandling om handskador. Han har tidigare arbetat i London (1997-98). Hans-Eric har ett specialintresse för barn med handmissbildningar och mikrokirurgi. Medlem i Sveriges Läkarförbund och Svensk Handkirurgisk förening.

Anette är specialist i Ortopedi (2006) och specialist i Handkirurgi (2010) och har även europeisk specialistexamen (European diploma in handsurgery) sedan 2016. Medlem i Sveriges Läkarförbund och Svensk Handkirurgisk förening.